image

Montaż podłóg MeisterDesign. laminate M6 – jodełka

Nowa podłoga laminowana układana w jodełkę – instalacja krok po kroku

Instrukcja dla Unizip (jodełka)

Przygotowanie

Parkiet musi się zaaklimatyzować przed ułożeniem: Przechowywać
w stanie nieotwieranym przez ok. 48 godzin (zimą 3–4 dni) na środku pomieszczenia, w którym chcesz zainstalować podłogę. Temperatura w pomieszczeniu musi wynosić około 20 ° C (co najmniej 15 ° C),
a wilgotność względna musi wynosić ok. 30–65%.

Podłoże

Podłoże musi być suche, równe, twarde i czyste. Wilgotność resztkowa, mierzona metodą CM, mineralnych podkładów nie może przekraczać 2 procent (1,8 procent w przypadku ogrzewania podłogowego), a wilgotność jastrychu anhydrytowego musi wynosić maksymalnie 0,5 procent (0,3 procent w przypadku ogrzewania podłogowego). Wszelkie nierówności podłoża wynoszące co najmniej trzy milimetry na każdy metr początkowy i dwa lub więcej milimetrów na każdy kolejny metr ciągły muszą zostać wyrównane.

Przed ułożeniem parkietu należy nałożyć odpowiednią poduszkę pochłaniającą dźwięk. To nie tylko redukuje dźwięk w pomieszczeniu na podłodze poniżej, ale także hałas odgłosu kroków w samym pokoju. Dodatkowo można zastosować podkładkę dźwiękoszczelną wysokiej jakości, aby zrównoważyć nierówną podłogę, zapewniając maksymalną stabilność i dodatkowy komfort podczas chodzenia. Podkład wymagany do parkietu zależy od właściwości podłoża.

Jeśli powierzchnia podłogi jest dłuższa lub szersza niż 10 m, należy zapewnić szczelinę dylatacyjną. Zakryj to profilem przejściowym. Ważne jest również zapewnienie połączeń między dwoma sąsiednimi pokojami, w drzwiach, przejściach i pokojach o wielu kątach. Zawsze używaj profilu łączącego do czystych przejść do sąsiednich pomieszczeń, niższych obszarów lub wykładzin podłogowych oraz profilu końcowego obok wyższych sąsiadujących progów, płytek lub tym podobnych. Nadaj schodom czyste wykończenie dzięki profilowi ​​krawędzi schodów.

Stare powierzchnie

Dodatkowo można zainstalować podłogę MEISTER na istniejących podłogach (plastik / płytki ceramiczne / kamień), o ile są mocno przyklejone. Ze względów higienicznych i ze względu na niestabilność nie zalecamy instalowania podłogi na dywanie.

System Unizip (jodełka)

Instrukcja montażu dla podłóg drewnianych

Film instruktażowy

Instalacja parkietu z systemem Unizip