image

Montaż podłóg MeisterParquet. longlife

Instalacja krok po kroku

Instrukcja dla Masterclic Plus

Instrukcja dla Unizip (jodełka)

Parkiet na ogrzewaniu podłogowym

Przygotowanie

Parkiet musi się zaaklimatyzować przed ułożeniem: Przechowywać
w stanie nieotwieranym przez ok. 48 godzin (zimą 3–4 dni) na środku pomieszczenia, w którym chcesz zainstalować podłogę. Temperatura w pomieszczeniu musi wynosić około 20 ° C (co najmniej 15 ° C),
a wilgotność względna musi wynosić ok. 30–65%.

Podłoże

Podłoże musi być suche, równe, twarde i czyste. Wilgotność resztkowa, mierzona metodą CM, mineralnych podkładów nie może przekraczać 2 procent (1,8 procent w przypadku ogrzewania podłogowego), a wilgotność jastrychu anhydrytowego musi wynosić maksymalnie 0,5 procent (0,3 procent w przypadku ogrzewania podłogowego). Wszelkie nierówności podłoża wynoszące co najmniej trzy milimetry na każdy metr początkowy i dwa lub więcej milimetrów na każdy kolejny metr ciągły muszą zostać wyrównane.

Przed ułożeniem parkietu należy nałożyć odpowiednią poduszkę pochłaniającą dźwięk. To nie tylko redukuje dźwięk w pomieszczeniu na podłodze poniżej, ale także hałas odgłosu kroków w samym pokoju. Dodatkowo można zastosować podkładkę dźwiękoszczelną wysokiej jakości, aby zrównoważyć nierówną podłogę, zapewniając maksymalną stabilność i dodatkowy komfort podczas chodzenia. Podkład wymagany do parkietu zależy od właściwości podłoża.

Jeśli powierzchnia podłogi jest dłuższa lub szersza niż 10 m, należy zapewnić szczelinę dylatacyjną. Zakryj to profilem przejściowym. Ważne jest również zapewnienie połączeń między dwoma sąsiednimi pokojami, w drzwiach, przejściach i pokojach o wielu kątach. Zawsze używaj profilu łączącego do czystych przejść do sąsiednich pomieszczeń, niższych obszarów lub wykładzin podłogowych oraz profilu końcowego obok wyższych sąsiadujących progów, płytek lub tym podobnych. Nadaj schodom czyste wykończenie dzięki profilowi ​​krawędzi schodów.

Stare powierzchnie

Dodatkowo można zainstalować podłogę MEISTER na istniejących podłogach (plastik / płytki ceramiczne / kamień), o ile są mocno przyklejone. Ze względów higienicznych i ze względu na niestabilność nie zalecamy instalowania podłogi na dywanie.

System Masterclic Plus

Instrukcja montażu dla podłóg drewnianych

Film instruktażowy

Instalacja parkietu z systemem Masterclic Plus

Montaż parkietu nie stanowi problemu dzięki stabilnemu i bezpiecznemu systemowi zatrzaskowemu firmy MEISTER – Masterclic Plus. W rezultacie parkiet i inne podłogi, takie jak podłogi laminowane lub Design, mogą być bardzo łatwo instalowane „pływająco”. Zaletą instalacji pływających jest montaż bez kleju co umożliwia proste ułożenie podłogi, a w razie potrzeby można ją później szybko usunąć.

Prawie wszystkie parkiety w MEISTER posiadają opatentowany system zatrzaskowy Masterclic Plus. Umożliwia on łatwą i bezpieczną instalację. Zasadniczo każdy rodzaj parkietu MEISTER nadaje się do klejenia na całej powierzchni. Upewnij się, że używasz odpowiedniego, zatwierdzonego kleju do parkietu.

Instalacja

Zacznij od ułożenia pierwszej kompletnej deski w lewym rogu pokoju, z językiem skierowanym do ściany.

Etap 1

Usuń tylko języki z długich boków wszystkich innych desek, które chcesz położyć w pierwszym rzędzie. Za pomocą klinów można z łatwością zachować odstęp co najmniej 15 milimetrów od ściany. Jest to konieczne, ponieważ drewno w gotowym parkiecie musi „pracować”, tzn. Minimalnie się rozszerza, a następnie kurczy. Szczelina ścienna zapewnia drewnu niezbędną przestrzeń do tego procesu.

Etap 2

Włóż główkę następnej kompletnej deski do deski nr. 1 (rys. 2). Ułóż pozostałe deski w tym rzędzie w taki sam sposób na całej szerokości pomieszczenia.

Etap 3

Wytnij ostatnią deskę w każdym rzędzie, tak aby pozostawić kolejną szczelinę co najmniej 15 mm od ściany (rys. 3). Możesz użyć odciętych kawałków desek, o ile mają one co najmniej 40 centymetrów długości, aby rozpocząć kolejne rzędy.

Etap 4

Upewnij się, że deski w pierwszym rzędzie są proste. Wytnij pierwszą deskę drugiego rzędu na ok. 80cm. Zamocuj tę deskę pionowo, tak daleko jak to możliwe, w rowku po stronie rowka poprzedniego rzędu desek i powoli dociśnij deskę, wykonując ruch do przodu i do dołu (rys. 4). Deska powinna zablokować się w uprzednio ułożonym rzędzie (rys. 5).

Etap 5

Podobnie, kolejna kompletna deska jest przekształcana w połączenie zatrzaskowe na długim boku, a koniec główki jest dociskany mocno do poprzedniej deski przed jej opuszczeniem. Następnie powoli dociśnij deskę, wykonując ruch do przodu i do dołu (rys. 6). Deska musi zablokować się w uprzednio ułożonym rzędzie, a złącze końcowe musi ściśle przylegać do poprzedniej deski

Etap 6

W ten sposób zainstaluj całą podłogę rząd po rzędzie. Pamiętaj, że połączenia końcowe muszą być przesunięte o co najmniej 40 cm
(rys. 7).

Etap 7

Aby przyciąć ostatni rząd na wymiar, użyj zapasowego kawałka deski i narysuj na niej pozostałą szerokość deski (pozostawiając co najmniej 15 mm odstępu od ściany).

Etap 8

Zdejmując deskę oznaczoną na szerokość, wypchnij plastikowy występ końcowy do przodu z rowka końcowego za pomocą zapasowego kawałka deski (rys. 8).

Etap 9

Rozpocznij przycinanie deski na wymiar na końcu plastikowego języka (rys. 9). Po przycięciu deski na wymiar wepchnij plastikowy języczek na końcu z powrotem do końcowego rowka (rys. 10).

Etap 10

Etap 11

Wepchnij plastikowy języczek skierowany w stronę ściany (rys. 12) z powrotem w połączenie końcowe za pomocą drążka naprężającego, skrobaka, śrubokręta lub podobnego narzędzia (rys. 13).

Etap 12

Przed zamocowaniem listew należy usunąć kliny drewniane.

System Unizip (jodełka)

Instrukcja montażu dla podłóg drewnianych

Film instruktażowy

Instalacja parkietu z systemem Unizip

Parkiet na ogrzewaniu podłogowym

Ogrzewanie podłogowe jest bardzo popularne w nowym budownictwie jak i w remontowanych obiektach. Jeśli chodzi o łączenie parkietu z ogrzewaniem podłogowym, utrzymuje się plotka: parkiet należy zawsze przyklejać do ogrzewania podłogowego. Nie dotyczy to nowoczesnych parkietów.

Parkiet MEISTER szczególnie dobrze nadaje się do instalacji pływających nad ogrzewaniem podłogowym. Wynika to z jego stabilnej warstwy środkowej HDF. Składa się ona z włókien drzewnych o dużej gęstości, które nie pochłaniają ciepła z systemu grzewczego, ale umożliwiają jego łatwe przejście, przez co docierają do miejsca docelowego: wnętrza Twojego pokoju! Wartość oporu cieplnego to techniczny termin opisujący ten proces. Według Federalnego Stowarzyszenia Ogrzewania Powierzchniowego i Chłodzenia [Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e.V.] wartość graniczna dla parkietu wynosi maksymalnie 0,15 m2 K/W. Parkiet MEISTER ma wartość 0,118 m2 K/W, co jest znacznie niższe. Dzięki dodatkowej masie z powodu zastosowania HDF podłoga układa się szczególnie płasko i nie ma pustych przestrzeni między jastrychem, a ogrzewaniem podłogowym.

Podłoga jest montowana na jastrychu w taki sam sposób, jak gdyby nie było ogrzewania podłogowego. Powinieneś również rozważyć zastosowanie paroizolacji i dźwiękochłonnych podkładów – najlepiej używać produktów opracowanych dla podłóg MEISTER. Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach:

  • Jastrych musi być bardziej suchy, jeśli zostanie zainstalowany na podłodze bez ogrzewania podłogowego – wilgotność resztkowa max. 1,8% (maks. 0,3% dla jastrychu bezwodnikowego).
  • Upewnij się, że wilgotność jest stała i wynosi od 35 do 65%. Stała wilgotność bez wahań jest idealna dla parkietu. W razie potrzeby użyj nawilżacza / myjki powietrznej.
  • Po montażu parkietu MEISTER nie można przekroczyć maksymalnej temperatury powierzchni 29 ° C.


Nawiasem mówiąc: parkiet dębowy jest idealny do montażu nad ogrzewaniem podłogowym. Parkiet wykonany z buku lub klonu zawierające drobnniejsze pory niż dąb są bardziej wrażliwe na zmiany temperatury.