image

Montaż podłóg winylowych MeisterDesign.

Instalacja krok po kroku

Masteclic Plus

Multiclic

Multiclic dla Rigid

Maxiclic

Z wyjątkiem podłogi MeisterDesign Pro, która jest przeznaczona wyłącznie do montażu całkowicie klejonego, wszystkie podłogi MeisterDesign (podobnie jak parkiet i laminat) zostały zaprojektowane do montażu pływającego. Oznacza to, że można go układać bezpośrednio na podłożu bez konieczności użycia kleju. Zalety tego rodzaju instalacji są oczywiste: jest szybki, czysty i oznacza, że podłogę można usunąć bez żadnych pozostałości, jeśli zdecydujesz się ją zmienić w przyszłości. Nasza designerska podłoga ma trzy różne opcje systemu montażu: Masterclic Plus, Multiclic i Maxiclic. Dzięki naszym prostym instrukcjom krok po kroku samodzielne zainstalowanie nowej podłogi będzie łatwiejsze, bez względu na wybrany system montażu.

Przygotowanie

Potrzebne narzędzia

 • Piła ręczna lub elektryczna
 • Młotek
 • Składana miarka
 • Kliny dystansowe
 • Ołówek
 • Metalowy pręt dociągający
 • Kątomierz
 • Klocek do dobijania MEISTER In&Out
 • Prawdopodobnie wiertło

Podkłady dźwiękochłonne

Jeśli produkt nie ma podgładu dźwiękochłonnego, zastosuj podkład MEISTER-Silence 15 DB, MEISTER-Silence 20 lub MEISTER-Silence 25 DB jako warstwę amortyzującą (przy zastosowaniu MEISTER-Silence 25 DB lub MEISTER-Silence 15 DB, Folia PE 0,2 mm nie jest wymagana).

System Masterclic Plus

Instrukcja montażu dla podłóg laminowanych

Instalacja

Aby przyciąć deski na odpowiednią długość, możesz użyć piły ręcznej lub piły elektrycznej albo możesz również wypożyczyć narzędzie do cięcia podłóg laminowanych w sklepie ze sprzętem.

Etap 1

Zacznij od ułożenia pierwszej kompletnej deski laminowanej w lewym rogu pokoju, językami skierowanymi do ściany. Za pomocą klinów można łatwo zachować odstęp co najmniej 10 mm lub 15 mm od ściany (rys. 1). Usuń tylko języki z długich boków wszystkich innych desek, które chcesz położyć w pierwszym rzędzie.

Etap 2

Włóż główkę następnej kompletnej deski do deski nr. 1 (rys. 2). Ułóż pozostałe deski w tym rzędzie w taki sam sposób na całej szerokości pomieszczenia.

Etap 3

Wytnij ostatnią deskę w każdym rzędzie, tak aby pozostawić kolejną szczelinę co najmniej 10 mm od ściany (rys. 3). Możesz użyć odciętych kawałków desek aby rozpocząć kolejne rzędy, o ile mają one co najmniej 40 centymetrów długości.

Etap 4

Upewnij się, że deski w pierwszym rzędzie są proste. Wytnij pierwszą deskę drugiego rzędu na ok. 80cm. Zamocuj tę deskę pionowo, tak daleko jak to możliwe, w rowku po stronie rowka poprzedniego rzędu desek i powoli dociśnij deskę, wykonując ruch do przodu i do dołu (rys. 4). Deska powinna zablokować się w uprzednio ułożonym rzędzie (rys. 5).

Etap 5

Podobnie, kolejna kompletna deska jest przekształcana w połączenie zatrzaskowe na długim boku, a koniec główki jest dociskany mocno do poprzedniej deski przed jej opuszczeniem. Następnie powoli dociśnij deskę, wykonując ruch do przodu i do dołu (rys. 6). Deska musi zablokować się w uprzednio ułożonym rzędzie, a złącze końcowe musi ściśle przylegać do poprzedniej deski

Etap 6

W ten sposób zainstaluj całą podłogę rząd po rzędzie. Pamiętaj, że połączenia końcowe muszą być przesunięte o co najmniej 40 cm
(rys. 7).

Etap 7

Aby przyciąć ostatni rząd na wymiar, użyj zapasowego kawałka deski i narysuj na niej pozostałą szerokość deski (pozostawiając co najmniej 15 mm odstępu od ściany).

Etap 8

Zdejmując deskę oznaczoną na szerokość, wypchnij plastikowy język końcowy do przodu z rowka końcowego za pomocą zapasowego kawałka deski (rys. 8).

Etap 9

Rozpocznij przycinanie deski na wymiar na końcu plastikowego języka (rys. 9). Po przycięciu deski na wymiar wepchnij plastikowy języczek na końcu z powrotem do końcowego rowka (rys. 10).

Etap 10

Etap 11

Wepchnij plastikowy języczek skierowany w stronę ściany (rys. 12) z powrotem w połączenie końcowe za pomocą drążka naprężającego, skrobaka, śrubokręta lub podobnego narzędzia (rys. 13).

Etap 12

Przed zamocowaniem listew należy usunąć kliny drewniane.

System Multiclic

Instrukcja montażu dla podłóg MeisterDesign.

Instalacja podłóg
z systemem Multiclic

Aby przyciąć deski na odpowiednią długość, możesz użyć piły ręcznej lub piły elektrycznej albo możesz wypożyczyć wygodne narzędzie do cięcia podłóg w sklepie ze sprzętem.

Etap 1

Etap 2

Połącz kolejną kompletną deskę z końcem deski 1 za pomocą klocka (lub pręta dociągającego) i młotka. Ułóż wszystkie pozostałe deski w tym rzędzie w taki sam sposób na całej szerokości pomieszczenia. Wytnij ostatnią deskę w każdym rzędzie, aby pozostawić odstęp co najmniej 10 mm od ściany.

Etap 3

Sprawdź, czy deski w pierwszym rzędzie są proste. Wybierz narzędzie, aby skrócić pierwszą deskę drugiego rzędu do ok. 80cm. Aby zainstalować drugi rząd, włóż długi wypust w rowek pierwszego rzędu desek (rys. B, 1). Lekko przesuwając deskę w górę i w dół, pochyl ją całkowicie do ułożonego rzędu desek (rys. B, 2). Ponownie ustaw następną pełną deskę drugiego rzędu najpierw na jej długiej krawędzi względem ostatniej deski ułożonej w pierwszym rzędzie. Zawsze upewnij się, że długa krawędź jest ciasno spasowana. Po ustawieniu pod kątem desek (rys. C, 1 i 2) tak, aby leżały płasko na podłożu, dosuń krawędzie za pomocą klocka do dobijania i lekko uderz młotkiem (rys. C, 3).

Etap 4

W ten sposób montuj pozostałe deski laminowane rząd po rzędzie. Nasza wskazówka: pamiętaj, że końcowe rowki muszą być przesunięte o co najmniej 40 cm, aby zapewnić optymalną stabilność całego obszaru.

Etap 5

Aby przyciąć ostatni rząd laminatu na wymiar, użyj zapasowego kawałka deski i narysuj na niej pozostałą potrzebną szerokość deski (pozostawiając co najmniej odstęp 10 mm lub 15 mm do ściany).

System Multiclic dla Rigid

Instrukcja montażu dla podłóg MeistserDesign. Rigid

Przygotowanie

Instalacja

Demontaż

Listwy przypodłogowe

Czyszczenie i konserwacja

System Maxiclic

Instrukcja montażu dla podłóg MeisterDesign

Przygotowanie do montażu z systemem Maxiclic

 • Do montażu podłogi MeisterDesign potrzebne są następujące dodatkowe narzędzia: Młotek gumowy z białą główką (niebrudzący), nóż instalacyjny z ostrzem trapezowym
 • Jeśli powierzchnia podłogi jest dłuższa lub szersza niż 15 m, należy zapewnić szczelinę dylatacyjną. Zakryj to profilem przejściowym. Ważne jest również zapewnienie tych połączeń między dwoma sąsiednimi pokojami, w drzwiach, przejściach i pokojach o wielu kątach.
 • Deski można naciąć nożem instalacyjnym (ostrze trapezowe) raz lub dwa razy, a następnie złoż deskę dzieląc ją na przycięte części.
 • Jeśli używasz piły stołowej, trzymaj stronę dekoracyjną do góry, jeśli używasz piły ręcznej lub przenośnej piły tarczowej, trzymaj stronę dekoracyjną w dół.

Systemem Maxiclic

Etap 1

Etap 2

Przyłóż kolejną kompletną deskę do końca deski 1 i unieruchom ją uderzając młotkiem z białej gumy (rys. 3). Ułóż pozostałe deski w tym rzędzie w taki sam sposób na całej szerokości pomieszczenia.

Etap 3

Upewnij się, że deski w pierwszym rzędzie są proste. Wytnij pierwszą deskę drugiego rzędu na ok. 80 cm (ok. 50–60 cm w przypadku DB 800). Ustaw tę deskę za pomocą pióra w stronę rowka poprzedniego rzędu desek i powoli dociśnij deskę ruchem skręcającym do przodu i do dołu (rys. 4).

Etap 4

Etap 5

W ten sposób zainstaluj cały obszar rząd po rzędzie. Pamiętaj, że połączenia końcowe muszą być przesunięte o co najmniej 30 cm (rys. 7) (około 20 cm w przypadku DB 800).

Etap 6

Wytnij ostatnią deskę w każdym rzędzie, aby pozostawić odstęp co najmniej 5 mm od ściany. Aby przyciąć ostatni rząd na wymiar, użyj zapasowego kawałka deski i narysuj na niej pozostałą szerokość deski (pozostawiając co najmniej 5 mm odstępu od ściany). Rozpocznij instalację ostatniego rzędu w prawym rogu pomieszczenia i ustaw długi bok deski w rzędzie przedostatnim (rys. 8). Następną deskę odwraca się na dłuższym boku, tak jak poprzednio, i obniża się na końcu do poprzedniej deski. Ponownie koniec głowy jest zablokowany przez uderzenie białym gumowym młotkiem.

Etap 7

Na koniec usuń kliny dystansowe ze ścian. Aby zakryć wszystkie szczeliny dylatacyjne, użyj listew przypodłogowych MEISTER z dekoracyjnymi powierzchniami w dopasowanych kolorach. Unikaj kontaktu produktów silikonowych z listwami. Aby ponownie wyciągnąć rząd desek, unieś cały rząd, podnosząc go z boku ostatniego rzędu (rys. 9). Następnie możesz rozłożyć końce desek (rys. 10). W ten sposób system blokujący pozostaje nienaruszony, a deski można ponownie zamontować.

Etap 8 – montaż w pomieszczeniach wilgotnych

Podłogi MeisterDesign. life są odpowiednie dla wilgotnych pomieszczeń. Podczas montażu w takihc miejscach należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

W przypadku montażu w wilgotnych pomieszczeniach (klasa W1-I) końce ścian i obszary krawędzi muszą być uszczelnione; na przykład silikonem bez plastyfikatora lub silikonem z kamienia naturalnego w przypadku klejenia na całej powierzchni.

Do montażu pływającego użyj wodoodpornej listwy przypodłogowej MEISTER 20 PK Aqua lub profilu aluminiowego w połączeniu z elastycznym silikonem bez plastyfikatora lub silikonem z kamienia naturalnego (rys. C + D). W obszarach, w których nie można stosować listew przypodłogowych ani profili aluminiowych, należy zastosować sznur wypełniający fugę PE (bez plastyfikatora) w połączeniu z niezawierającym plastyfikatora, trwale elastycznym silikonem lub silikonem z kamienia naturalnego (rys. E). Trwale elastyczne uszczelnione połączenia należy traktować jako złącza konserwacyjne, które wymagają stałej konserwacji i opieki, aby uniknąć późniejszych uszkodzeń.