Połączenia końców mogą być odblokowane poprzez przełamanie.